تقویم آموزشی

تقویم آموزشی مرکز تخصصی حدیث حوزه در سال تحصیلی 96-95

روز هفته

شمسی

قمری

مناسبت

هفته درسی

ملاحظات

شنبه

13/6/95

1 ذي الحجه

سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه زهرا

هفته اول

آغاز سال تحصيلي 96-95 نيمسال اول

يكشنبه

14/6/95

2 ذي الحجه

 

هفته اول

 

دوشنبه

15/6/95

3 ذي الحجه

 

هفته اول

 

سه شنبه

16/6/95

4 ذي الحجه

 

هفته اول

 

چهارشنبه

17/6/95

5 ذي الحجه

 

هفته اول

 

پنج شنبه

18/6/95

6 ذي الحجه

 

هفته اول

 

جمعه

19/6/95

7 ذي الحجه

شهادت حضرت امام محمد باقر عليه السلام

تعطيل

تعطيل

شنبه

20/6/95

8 ذي الحجه

 

هفته دوم

 

يكشنبه

21/6/95

9 ذي الحجه

روز عرفه

تعطيل

تعطيل

دوشنبه

22/6/95

10 ذي الحجه

عيد قربان(تعطيل)

تعطيل

تعطيل

سه شنبه

23/6/95

11 ذي الحجه

 

هفته دوم

 

چهارشنبه

24/6/95

12 ذي الحجه

 

هفته دوم

 

پنج شنبه

25/6/95

13 ذي الحجه

 

هفته دوم

 

جمعه

26/6/95

14 ذي الحجه

 

تعطيل

 

شنبه

27/6/95

15 ذي الحجه

ولادت حضرت امام علي النقي الهادي عليه اسلام

هفته سوم

 

يكشنبه

28/6/95

16 ذي الحجه

 

هفته سوم

 

دوشنبه

29/6/95

17 ذي الحجه

 

هفته سوم

 

سه شنبه

30/6/95

18 ذي الحجه

عيد سعيد غدير ( تعطيل)

هفته سوم

تعطيل

چهارشنبه

31/6/95

19 ذي الحجه

 

هفته سوم

 

پنج شنبه

1/7/95

20 ذي الحجه

 

هفته سوم

 

جمعه

2/7/95

21 ذي الحجه

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

3/7/95

22 ذي الحجه

 

هفته چهارم

 

يكشنبه

4/7/95

23 ذي الحجه

 

هفته چهارم

 

دوشنبه

5/7/95

24ذي الحجه

روز مباهله

هفته چهارم

 

سه شنبه

6/7/95

25ذي الحجه

 

هفته چهارم

 

چهارشنبه

7/7/95

26ذي الحجه

 

هفته چهارم

 

پنج شنبه

8/7/95

27ذي الحجه

 

هفته چهارم

 

جمعه

9/7/95

28ذي الحجه

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

10/7/95

29ذي الحجه

 

 

تعطيلي تبليغي

يكشنبه

11/7/95

30ذي الحجه

 

 

تعطيلي تبليغي

دوشنبه

12/7/95

1 محرم

آغاز سال 1438 ه.ق

 

تعطيلي تبليغي

سه شنبه

13/7/95

2محرم

 

 

تعطيلي تبليغي

چهارشنبه

14/7/95

3محرم

 

 

تعطيلي تبليغي

پنج شنبه

15/7/95

4محرم

 

 

تعطيلي تبليغي

جمعه

16/7/95

5محرم

 

 

تعطيلي تبليغي

شنبه

17/7/95

6محرم

 

 

تعطيلي تبليغي

يكشنبه

18/7/95

7محرم

 

 

تعطيلي تبليغي

دوشنبه

19/7/95

8محرم

 

 

تعطيلي تبليغي

سه شنبه

20/7/95

9محرم

تاسوعاي حسيني( تعطيل)

تعطيل

تعطيلي تبليغي

چهارشنبه

21/7/95

10محرم

عاشوراي حسيني( تعطيل)

تعطيل

تعطيلي تبليغي

پنج شنبه

22/7/95

11محرم

 

 

تعطيلي تبليغي

جمعه

23/7/95

12محرم

شهادت امام زين العابدين عليه السلام

تعطيل

تعطيلي تبليغي

شنبه

24/7/95

13محرم

 

 

هفته پنجم

يكشنبه

25/7/95

14محرم

 

 

هفته پنجم

دوشنبه

26/7/95

15محرم

 

 

هفته پنجم

سه شنبه

27/7/95

16محرم

 

 

هفته پنجم

چهارشنبه

28/7/95

17محرم

 

 

هفته پنجم

پنج شنبه

29/7/95

18محرم

 

 

هفته پنجم

جمعه

30/7/95

19محرم

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

1/8/95

20محرم

 

 

هفته ششم

يكشنبه

2/8/95

21محرم

 

 

هفته ششم

دوشنبه

3/8/95

22محرم

 

 

هفته ششم

سه شنبه

4/8/95

23محرم

 

 

هفته ششم

چهارشنبه

5/8/95

24محرم

 

 

هفته ششم

پنج شنبه

6/8/95

25محرم

 

 

هفته ششم

جمعه

7/8/95

26محرم

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

8/8/95

27محرم

 

 

هفته هفتم

يكشنبه

9/8/95

28محرم

 

 

هفته هفتم

دوشنبه

10/8/95

29محرم

 

 

هفته هفتم

سه شنبه

11/8/95

1 صفر

 

 

هفته هفتم

چهارشنبه

12/8/95

2صفر

 

 

هفته هفتم

پنج شنبه

13/8/95

3صفر

 

 

هفته هفتم

جمعه

14/8/95

4صفر

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

15/8/95

5صفر

 

 

هفته هشتم

يكشنبه

16/8/95

6صفر

 

 

هفته هشتم

دوشنبه

17/8/95

7صفر

ولادت امام موسي كاظم عليه السلام

 

هفته هشتم

سه شنبه

18/8/95

8صفر

شهادت امام زين العابدين  عليه السلام به روايتي

 

هفته هشتم

چهارشنبه

19/8/95

9صفر

 

 

هفته هشتم

پنج شنبه

20/8/95

10صفر

 

 

هفته هشتم

جمعه

21/8/95

11صفر

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

22/8/95

12صفر

 

 

هفته نهم

يكشنبه

23/8/95

13صفر

 

 

هفته نهم

دوشنبه

24/8/95

14صفر

 

 

هفته نهم

سه شنبه

25/8/95

15صفر

 

 

هفته نهم

چهارشنبه

26/8/95

16صفر

 

 

هفته نهم

پنج شنبه

27/8/95

17صفر

 

 

هفته نهم

جمعه

28/8/95

18صفر

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

29/8/95

19صفر

 

 

هفته دهم

يكشنبه

30/8/95

20صفر

اربعين حسيني  (تعطيل)

تعطيل

تعطيل

دوشنبه

1/9/95

21صفر

 

 

هفته دهم

سه شنبه

2/9/95

22صفر

 

 

هفته دهم

چهارشنبه

3/9/95

23صفر

 

 

هفته دهم

پنج شنبه

4/9/95

24صفر

 

 

هفته دهم

جمعه

5/9/95

25صفر

 

تعطيل

تعطيلي تبليغي

شنبه

6/9/95

26صفر

 

 

تعطيلي تبليغي

يكشنبه

7/9/95

27صفر

 

 

تعطيلي تبليغي

دوشنبه

8/9/95

28صفر

رحلت پيامبر اسلام صلي الله عليه و شهادت امام حسن عليه السلام تعطيل

 

تعطيلي تبليغي

سه شنبه

9/9/95

29صفر

 

 

تعطيلي تبليغي

چهارشنبه

10/9/95

30صفر

شهادت حضرت امام رضا عليه السلام

تعطيل

تعطيلي تبليغي

پنج شنبه

11/9/95

1 ربيع الاول

 

 

تعطيلي تبليغي

جمعه

12/9/95

2ربيع الاول

 

تعطيل

تعطيلي تبليغي

شنبه

13/9/95

3ربيع الاول

 

 

هفته يازدهم

يكشنبه

14/9/95

4ربيع الاول

 

 

هفته يازدهم

دوشنبه

15/9/95

5ربيع الاول

 

 

هفته يازدهم

سه شنبه

16/9/95

6ربيع الاول

 

 

هفته يازدهم

چهارشنبه

17/9/95

7ربيع الاول

 

 

هفته يازدهم

پنج شنبه

18/9/95

8ربيع الاول

شهادت امام حسن عسگري عليه السلام

 

هفته يازدهم

جمعه

19/9/95

9ربيع الاول

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

20/9/95

10ربيع الاول

 

 

هفته دوازدهم

يكشنبه

21/9/95

11ربيع الاول

 

 

هفته دوازدهم

دوشنبه

22/9/95

12ربيع الاول

ولادت حضرت رسول به روايت عامه

 

هفته دوازدهم

سه شنبه

23/9/95

13ربيع الاول

 

 

هفته دوازدهم

چهارشنبه

24/9/95

14ربيع الاول

 

 

هفته دوازدهم

پنج شنبه

25/9/95

15ربيع الاول

 

 

هفته دوازدهم

جمعه

26/9/95

16ربيع الاول

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

27/9/95

17ربيع الاول

ولادت رسول اكرم صلي الله عليه و آله تعطيل

تعطيل

تعطيل

يكشنبه

28/9/95

18ربيع الاول

 

 

هفته سيزدهم

دوشنبه

29/9/95

19ربيع الاول

 

 

هفته سيزدهم

سه شنبه

30/9/95

20ربيع الاول

 

 

هفته سيزدهم

چهارشنبه

1/10/95

21ربيع الاول

 

 

هفته سيزدهم

پنج شنبه

2/10/95

22ربيع الاول

 

 

هفته سيزدهم

جمعه

3/10/95

23ربيع الاول

 

تعطيل

 

شنبه

4/10/95

24ربيع الاول

 

 

هفته چهاردهم

يكشنبه

5/10/95

25ربيع الاول

 

 

هفته چهاردهم

دوشنبه

6/10/95

26ربيع الاول

 

 

هفته چهاردهم

سه شنبه

7/10/95

27ربيع الاول

 

 

هفته چهاردهم

چهارشنبه

8/10/95

28ربيع الاول

 

 

هفته چهاردهم

پنج شنبه

9/10/95

29ربيع الاول

 

 

هفته چهاردهم

جمعه

10/10/95

30 ربيع الاول

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

11/10/95

1 ربيع الثاني

 

 

هفته  پانزدهم

يكشنبه

12/10/95

2 ربيع الثاني

 

 

هفته  پانزدهم

دوشنبه

13/10/95

3 ربيع الثاني

 

 

هفته  پانزدهم

سه شنبه

14/10/95

4 ربيع الثاني

 

 

هفته  پانزدهم

چهارشنبه

15/10/95

5 ربيع الثاني

 

 

هفته  پانزدهم

پنج شنبه

16/10/95

6 ربيع الثاني

 

 

هفته  پانزدهم

جمعه

17/10/95

7 ربيع الثاني

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

18/10/95

8 ربيع الثاني

 

 

هفته  شانزدهم

يكشنبه

19/10/95

9 ربيع الثاني

 

 

هفته  شانزدهم

دوشنبه

20/10/95

10ربيع الثاني

 

 

هفته  شانزدهم

سه شنبه

21/10/95

11ربيع الثاني

 

 

هفته  شانزدهم

چهارشنبه

22/10/95

12ربيع الثاني

 

 

هفته  شانزدهم

پنج شنبه

23/10/95

13ربيع الثاني

 

 

هفته  شانزدهم

جمعه

24/10/95

14 ربيع الثاني

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

25/10/95

15 ربيع الثاني

امتحانات نيمسال اول

 

 

يكشنبه

26/10/95

16 ربيع الثاني

امتحانات نيمسال اول

 

 

دوشنبه

27/10/95

17 ربيع الثاني

امتحانات نيمسال اول

 

 

سه شنبه

28/10/95

18 ربيع الثاني

امتحانات نيمسال اول

 

 

چهارشنبه

29/10/95

19 ربيع الثاني

امتحانات نيمسال اول

 

 

پنج شنبه

30/10/95

20 ربيع الثاني

امتحانات نيمسال اول

 

 

جمعه

1/11/95

21 ربيع الثاني

 

 

 

شنبه

2/11/95

22 ربيع الثاني

 

 

هفته اول (آغاز نيمسال دوم  )

يكشنبه

3/11/95

23 ربيع الثاني

 

 

هفته اول

دوشنبه

4/11/95

24 ربيع الثاني

 

 

هفته اول

سه شنبه

5/11/95

25 ربيع الثاني

 

 

هفته اول

چهارشنبه

6/11/95

26 ربيع الثاني

 

 

هفته اول

پنج شنبه

7/11/95

27 ربيع الثاني

 

 

هفته اول

جمعه

8/11/95

28 ربيع الثاني

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

9/11/95

29 ربيع الثاني

 

 

هفته دوم

يكشنبه

10/11/95

30 ربيع الثاني

 

 

هفته دوم

دوشنبه

11/11/95

1 جمادي الاولي

 

 

هفته دوم

سه شنبه

12/11/95

2جمادي الاولي

 

 

هفته دوم

چهارشنبه

13/11/95

3جمادي الاولي

 

 

هفته دوم

پنج شنبه

14/11/95

4جمادي الاولي

 

 

هفته دوم

جمعه

15/11/95

5جمادي الاولي

ولادت حضرت زينب(س)

تعطيل

 

شنبه

16/11/95

6جمادي الاولي

 

 

هفته سوم

يكشنبه

17/11/95

7جمادي الاولي

 

 

هفته سوم

دوشنبه

18/11/95

8جمادي الاولي

 

 

هفته سوم

سه شنبه

19/11/95

9جمادي الاولي

 

 

هفته سوم

چهارشنبه

20/11/95

10جمادي الاولي

 

 

هفته سوم

پنج شنبه

21/11/95

11جمادي الاولي

 

 

هفته سوم

جمعه

22/11/95

12جمادي الاولي

پيروزي انقلاب اسلامي تعطيل

تعطيل

تعطيل

شنبه

23/11/95

13جمادي الاولي

شهادت حضرت زهرا سلام الله عليها به روايتي

 

هفته چهارم

يكشنبه

24/11/95

14جمادي الاولي

 

 

هفته چهارم

دوشنبه

25/11/95

15جمادي الاولي

 

 

هفته چهارم

سه شنبه

26/11/95

16جمادي الاولي

 

 

هفته چهارم

چهارشنبه

27/11/95

17جمادي الاولي

 

 

هفته چهارم

پنج شنبه

28/11/95

18جمادي الاولي

 

 

هفته چهارم

جمعه

29/11/95

19جمادي الاولي

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

30/11/95

20جمادي الاولي

 

 

هفته پنجم

يكشنبه

1/12/95

21جمادي الاولي

 

 

هفته پنجم

دوشنبه

2/12/95

22جمادي الاولي

 

 

هفته پنجم

سه شنبه

3/12/95

23جمادي الاولي

 

 

هفته پنجم

چهارشنبه

4/12/95

24جمادي الاولي

 

 

هفته پنجم

پنج شنبه

5/12/95

25جمادي الاولي

 

 

هفته پنجم

جمعه

6/12/95

26جمادي الاولي

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

7/12/95

27جمادي الاولي

 

 

هفته ششم

يكشنبه

8/12/95

28جمادي الاولي

 

 

هفته ششم

دوشنبه

9/12/95

29جمادي الاولي

 

 

هفته ششم

سه شنبه

10/12/95

1 جمادي الثاني

 

 

هفته ششم

چهارشنبه

11/12/95

2جمادي الثاني

 

 

هفته ششم

پنج شنبه

12/12/95

3جمادي الثاني

شهادت حضرت زهرا سلام الله عليها تعطيل

تعطيل

تعطيل

جمعه

13/12/95

4جمادي الثاني

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

14/12/95

5جمادي الثاني

 

 

هفته هفتم

يكشنبه

15/12/95

6جمادي الثاني

 

 

هفته هفتم

دوشنبه

16/12/95

7جمادي الثاني

 

 

هفته هفتم

سه شنبه

17/12/95

8جمادي الثاني

 

 

هفته هفتم

چهارشنبه

18/12/95

9جمادي الثاني

 

 

هفته هفتم

پنج شنبه

19/12/95

10جمادي الثاني

 

 

هفته هفتم

جمعه

20/12/95

11جمادي الثاني

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

21/12/95

12جمادي الثاني

 

 

هفته هشتم

يكشنبه

22/12/95

13جمادي الثاني

 

 

هفته هشتم

دوشنبه

23/12/95

14جمادي الثاني

 

 

هفته هشتم

سه شنبه

24/12/95

15جمادي الثاني

 

 

هفته هشتم

چهارشنبه

25/12/95

16جمادي الثاني

 

 

هفته هشتم

پنج شنبه

26/12/95

17جمادي الثاني

 

 

هفته هشتم

جمعه

27/12/95

18جمادي الثاني

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

28/12/95

19جمادي الثاني

 

تعطيل

تعطيل

يكشنبه

29/12/95

20جمادي الثاني

ولادت حضرت زهرا سلام الله عليها

تعطيل

تعطيل نوروز

دوشنبه

30/12/95

21جمادي الثاني

 

تعطيل

تعطيل نوروز

سه شنبه

1/1/96

22جمادي الثاني

تعطيل

تعطيل

تعطيل نوروز

چهارشنبه

2/1/96

23جمادي الثاني

 

تعطيل

تعطيل نوروز

پنج شنبه

3/1/96

24جمادي الثاني

 

تعطيل

تعطيل نوروز

جمعه

4/1/96

25جمادي الثاني

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

5/1/96

26جمادي الثاني

 

 

هفته نهم

يكشنبه

6/1/96

27جمادي الثاني

 

 

هفته نهم

دوشنبه

7/1/96

28جمادي الثاني

 

 

هفته نهم

سه شنبه

8/1/96

29جمادي الثاني

 

 

هفته نهم

چهارشنبه

9/1/96

1رجب

ولادت امام محمد باقر عليه السلام

 

هفته نهم

پنج شنبه

10/1/96

2رجب

 

 

هفته نهم

جمعه

11/1/96

3رجب

شهادت حضرت امام علي النقي عليه السلام

تعطيل

تعطيل

شنبه

12/1/96

4رجب

 

 

هفته دهم

يكشنبه

13/1/96

5رجب

 

 

هفته دهم

دوشنبه

14/1/96

6رجب

 

 

هفته دهم

سه شنبه

15/1/96

7رجب

 

 

هفته دهم

چهارشنبه

16/1/96

8رجب

 

 

هفته دهم

پنج شنبه

17/1/96

9رجب

 

 

هفته دهم

جمعه

18/1/96

10رجب

ولادت امام محمد تقي عليه السلام

تعطيل

تعطيل

شنبه

19/1/96

11رجب

 

 

هفته يازدهم

يكشنبه

20/1/96

12رجب

 

 

هفته يازدهم

دوشنبه

21/1/96

13رجب

ميلاد امير المؤنين عليه السلام

تعطيل

تعطيل

سه شنبه

22/1/96

14رجب

 

 

هفته يازدهم

چهارشنبه

23/1/96

15رجب

وفات حضرت زينب سلام الله عليها

 

هفته يازدهم

پنج شنبه

24/1/96

16رجب

 

 

هفته يازدهم

جمعه

25/1/96

17رجب

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

26/1/96

18رجب

 

 

هفته دوازدهم

يكشنبه

27/1/96

19رجب

 

 

هفته دوازدهم

دوشنبه

28/1/96

20رجب

 

 

هفته دوازدهم

سه شنبه

29/1/96

21رجب

 

 

هفته دوازدهم

چهارشنبه

30/1/96

22رجب

 

 

هفته دوازدهم

پنج شنبه

31/1/96

23رجب

 

 

هفته دوازدهم

جمعه

1/2/96

24رجب

 

تعطيل

تعطيل

شنبه

2/2/96

25رجب

شهادت امام موسي كاظم عليه السلام

 

هفته سيزدهم

يكشنبه

3/2/96

26رجب

 

 

هفته سيزدهم

دوشنبه

4/2/96

27رجب

مبعث حضرت رسول (ص)

تعطيل

تعطيل

سه شنبه

5/2/96

28رجب

 

 

هفته سيزدهم

چهارشنبه

6/2/96

29رجب